Delårsrapport kvartal 1 och 2 – 2009

Perioden i korthet (För tabell se bifogad fil) Sammanfattning Starten för Enjoy första kvartalet 2009 var bra och vi goda förhoppningar för fortsatt bra försäljning under kvartal 2. Enjoy, s totala omsättning Q1 och Q2 var i direktförsäljning 19,5 miljoner till det skall läggas ytterligare 14,5 miljoner som fakturerats från Klimasan där Enjoy enbart haft kommission. Att Klimasan fakturerar beror på att Enjoy inte har egna glasdörrskylskåp utan dessa köper vi från Klimasan och säljer på våra hemma marknader. De stora internationella öl/läskedrycksföretagen gör centrala inköp för massor av länder samtidigt och då kan inte Enjoy, s hemmamarknader vara utanför dessa avtal. Den verkliga försäljningen som gjorts av Enjoy under Q1 och Q2 är således 34 miljoner.

Tyvärr har även våra kunder drabbats av den ekonomiska kris som funnits/finns och därför har de mål som bolaget har för RotoShelf inte uppnåtts under första halvåret 2009 och det innebar också att vår vinst vändes till ett litet minus resultat.

Försäljning av läskedryckskylskåp är för Enjoy enbart ett vapen för att lansera RotoShelf som är bolagets huvudprodukt.
Under andra kvartalet kom vi ikapp med leveranser, transporterna från Turkiet sker nu återigen med container och vi har anpassat våra försäljningspriser mot Euron.

I juni hade vi efter i princip ett års jobb nyemissionen i hamn och vi kunde den 24/6 2009 lämna följande pressmeddelande:
Enjoy Group AB (publ) företrädesemission är nu genomförd. Enjoy tillförs genom emissionen cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

Emissionspengarna kom inte in under juni månad så under hela första halvåret var likviditeten dålig vilket kostat bolaget pengar i form av missade affärer, kontantköp av både kylskåp från Klimasan och transporter.

Väsentliga händelser under kvartal 2 2009

* I juni installeras en Klimasan kyl med RotoShelf på innovationscentret hos en av världens största läskedryckstillverkare och det innebär att RotoShelf kommer att ses av de flesta större bryggerier i världen vilket bör medföra möjligheter till försäljning av produkten.
* Nyemissionen i Enjoy genomfördes.
* Upp emot 1000st Klimasan kylskåp med RotoShelf placerades ut på marknaden, varje en av dessa kylskåp kan anses vara reklampelare för produkten.

Väsentliga händelser efter kvartal 2 2009
Under våren/sommaren har en ny generation RotoShelf utvecklats samtidigt som en helt egen serie av glasdörrskylskåp som är skräddarsydda för RotoShelf tagits fram.

På en stor internationell mässa i Tyskland (München) i september lanserades Enjoy, s nya RotoShelf:
* Dels i de två Klimasan kylskåpen som har anpassats för RotoShelf.
* Dels i de egenutvecklade Enjoy Optimal kylskåpen som är skräddarsydda för RotoShelf.
Intresset för RotoShelf både i Enjoy, s Optimal kylskåp och i Klimasan kylskåpen var stort och Enjoy, s monter besöktes av de flesta företrädarna från både de små och stora öl/ läskedryckstillverkarna i hela världen. Så gott som alla poängterade att detta var/är framtidens produkter.

Kommande rapporttillfälle
Delårsrapport kvartal tre: 2009-12-18

VD kommentar
“Intresset för RotoShelf ökar ständigt och det känns som om ketchupeffekten är nära. När vi i stod på mässan i München och företrädare efter företrädare från världens stora bryggerier lovsjöng vårt nya kombinerade koncept där RotoShelf var monterad bland annat i två olika modeller av Enjoy, s egenutvecklade glasdörrskylskåp så var det en enorm stolthet jag kände. RotoShelf är en produkt som kommer att erövra världen och den dagen vi tar en liten liten marknadsandel så kommer omsättningen och resultaten säger Enjoy, s VD Håkan Sjölander.”

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 29/9 2009
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Läs mer