Delårsrapport kvartal 1 2010 – Korrigerad version

Nyckeltal i koncernen 3 månader 2010-03-31 (2009-03-31) Omsättning 8 953 068 (7 001 366) Rörelseresultat -1 790 525 (492 219) Resultat före skatt -2 085 248 (224 288) Rörelsemarginal % -20,00 (7,03) Antal utestående aktier vid periodens slut 26 292 760 (8 000 000) Resultat per aktie -0,08 (0,03) Soliditet % 2,37 (-14,85)

Enjoys orderingång är bra men tyvärr så har stora delar av världens kompressorleverantörer dragit ner dramatiskt på tillverkningen (på grund av fjolårets ekonomiska kris) vilket skapat ovanligt långa leveranstider. Enjoys försäljning kvartal 1 – 2010 har till viss del hämmats av detta eftersom bolaget erhållit ordrar och deltillverkat kylskåp men ej kunnat göra dem 100 % klara så istället för intäkter så har det blivit tillfälliga kostnadsökningar.
Den totala omsättningen var för första kvartalet ca 9 miljoner kronor att jämföra med budgeten på 8,3 miljoner kronor vilket är glädjande men delvis på grund av leverans problemen i ovanstående så har bolaget inte lyckats få resultatet enligt budget. Den omsättnings minskning och resultatförlust som erhållits under kvartal ett räknar bolaget med att ta igen under kvartal 2 och 3 – 2010 eftersom allt som producerat under kvartal 1 och ställts på lager redan är beställt av kunder. Orderingången under första kvartal är bra, produkter är sålda i ett flertal länder i Europa men som framgår av ovanstående så är dessa ännu inte levererade eftersom kompressorer saknats, dessa kommer att komma in till företagets lager under andra halvan av april och då startar omgående utleveranserna.
Resultatet första kvartalet belastas med ca 1 miljon kronor i avskrivningskostnader, med den avskrivningstakten så kommer avskrivningarna att vara avslutade i slutet av 2011. (nya avskrivningar tillkommer om/när nya produkter utvecklas men absolut inte i de storleksordningar som varit hittills)
Som tidigare informerats om i Pressmeddelanden så har Spendrups Bryggerier och Vitamin Well tecknat årsavtal med Enjoy på leveranser av varumärkesdekorerade kylskåp.

Framtiden
Styrelsen i Enjoy har beslutat att fokus skall ske på de nya produkter Enjoy utvecklar/patenterar och på de produkter bolaget redan utvecklat och patenterat och av den anledningen så kommer vi endast att behålla Klimasan försäljningen på den Svenska marknaden. Enjoy har i dagsläget en hel serie av produkter och ständiga förhandlingar gällande tillverkning och försäljning sker med både Klimasan och andra tillverkare/leverantörer gällande de produkter där bolaget inte skrivet avtal med någon ännu. Enjoys mål är att utveckla, patentera och lansera produkter som tillverkas och säljs av andra, på det sättet får bolaget små omkostnader och bra intäkter. Enjoys management skall således lägga försäljningsresurser på de samarbetspartner som bolaget skriver avtal med och på det sättet få tillgång till de stora företagens försäljningsorganisationer.

Flyttning av tillverkning till Turkiet av egenutvecklade kylskåp
Som tidigare kommunicerat så har Enjoy planerat att flytta all tillverkning av de egenutvecklade kylskåpen till Klimasan i Turkiet eftersom kostnaderna för tillverkningen är väsentligt mycket lägre där. Alla avtal mellan Enjoy och Klimasan är klara i detta fall och skall skrivas på inom kort, detta innebär att produktionen i Bräcke är beräknad att avslutas till semestern (under förutsättning att inget nytt dyker upp innan avtalen skrivs på), för Bräcke som ort är det naturligtvis trist eftersom ett flertal personer nu blir uppsagda. Klimasan får nu tillgång till en hel serie av produkter med en mycket mer attraktiv prisbild och för Enjoys del innebär det att vi nu får lägre inköpspris på dessa produkter för den Svenska marknaden. Enjoys serie av öppna kylskåp blir nu en del av Klimasans standard sortiment i hela världen vilket kommer att öka försäljningen, Enjoy erhåller betalning i form av procent på alla produkter Klimasan säljer av dessa av Enjoy utvecklade produkter. Eftersom Enjoy nu stänger tillverkningen i Sverige så minskas bolagets lager och omvandlas till likvida medel, detta kommer att visa sig i kommande rapporter.

RotoShelf för impulskylskåp
RotoShelf för impulskylskåp (kylskåp med och utan dörrar som placeras fristående) tillverkas nu i Turkiet av Klimasan och tillverkningspriset på Enjoys nya modell RotoShelf med flyttbara avdelare minskar vilket i sin tur ger större möjligheter till ökad försäljning på hela marknaden. Klimasan har ännu inte tagit de stora ordrarna som både Klimasan och Enjoy räknar med kommer i framtiden men den dagen dessa kommer så kommer också intäkterna till Enjoy. Utan tvekan är de besparingar RotoShelf ger för användare enormt stor så det är endast tiden som avgör när produkten slår igenom på marknaden.

RotoShelf för öppna stor kyldiskar/kylmöbler
I en Ica butik i Stockholm har vi installerat de sex första patenterade RotoShelf enheterna i en stor öppen kyldisk efter en förfrågan från ICA centralt, kylmöbeln har levererats av Wica som är ett av Sveriges ledande företag inom segmentet stora öppna kylmöbler. Wica ägs i sin tur av ett företag som heter Arneg som finns i stora delar av världen. De RotoShelf enheterna som levererats i den stora öppna kylmöbeln är avsedd för läsk men eftersom denna typ av kylmöbel installeras för många andra varugrupper så är marknaden enormt stor. Butiken öppnade vecka 12 så det är ännu för tidigt att komma med utvärderingar men under telefonkontakt föregående vecka informerade en av cheferna gällande nyetableringar hos ICA Sverige att man kommer att installera ytterligare butiker för test. Om detta projekt lyckas så är marknaden bara i Ica butiker väldigt stor. I dagsläget är de signaler Enjoy erhållit ytterst positiva. Eftersom Arneg finns i stora delar av världen så är detta en fantastiskt stor marknad. Även här är Enjoys målsättning att utveckla produkten och sedan skriva avtal med leverantören och därefter bli en resurs i deras försäljningsorganisation.

RotoShelf i butiksinredning
Enjoys patenterade produkt SwingOut Ambient har inte slagit på marknaden så positivt som förväntat och det beror till stora delar på att marknadsbearbetningen förmodligen varit för liten och det i sin tur beror på att fokus har lagts på kortsiktig försäljning av Klimasan kylskåp istället för att fokusera på det som ger långsiktiga intäkter. Under våren 2010 har Enjoy utvecklat en helt ny patenterad butiksinredning och de tester som gjorts visar att produkten är enklare att installera i befintlig butiksinredning än SwingOut Ambient, Enjoy kommer nu att presentera bolagets nya produkt för i första hand samarbetspartnern Elbe och därefter är målsättning att lansera produkten i flera länder i första hand i Europa. Med den nya produkten och SwingOut Ambient har Enjoy nu ett produktsortiment som täcker stora delar av butiksmarknaden. Enjoys styrelse är övertygad om att RotoShelf i kylskåp är en framtidsprodukt med enormt stor potential men att marknaden för butiksinredning är oändligt mycket större.

VD kommentar
“Vi är nu i mål med att flytta produktionen av våra egenutvecklade kylskåp till Klimasan i Turkiet, sedan tidigare tillverkar Klimasan RotoShelf på fabriken i Turkiet. Vi koncentrerar vår egenförsäljning av kylskåp med varumärkesdekor till en enda marknad och det är den Svenska alla annan försäljning kommer att ske av Klimasan och andra samarbetspartners. För egen del får vi mycket lägre kostnader samtidigt som vi får försäljningsorganisationer som säljer och marknadsför våra produkter till väsentligt mycket lägre kostnad än om vi skulle göra samma arbete själva säger Enjoys VD Håkan Sjölander”.

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för kvartal 2 redovisas den 27/8 2010

Bräcke 20/4 2010
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Läs mer