Delårsrapport kvartal 1 2009

Enjoy Group AB (publ) lämnar kvartalsrapport 1 avseende 2009 tidigare än kommunicerat. Skälet är att denna rapport skall införas i prospektet i den förestående företrädesemissionen.

Perioden i korthet

Kvartal 1 2009 (Kvartal 1 2008)

Omsättning (SEK) 7 001 366 (7 872 639)
Rörelseresultat (SEK) 492 219 (-1 305 800)
Resultat före skatt (SEK) 224 288 (-1 593 260)
Rörelsemarginal 7,03 (-16,59 %)
Antal utstående aktier vid periodens slut 8 000 000 (7 955 700)
Resultat per aktie 0,03 (-0,21)
Soliditet -14,85 (-10,41 %)

Sammanfattning

Vilken otroligt skön känsla att Enjoy har ett plusresultat för första kvartalet 2009! Som framgått tidigare i rapporter och som framgår i denna rapport så är likviditeten i Enjoy ansträngd (därav en företrädesemission) och av det skälet har vi tvingats att låta all fakturering av försäljningen som går till ett av världens största läskedrycksföretag ske direkt från vår leverantör Klimasan. I resultatet ovan är kommissionen som vi erhållit för försäljningen medtagen, men om vi hade haft likviditet och fakturerat själva så hade omsättningen varit cirka 5 miljoner kronor högre. Det innebär att vi rätteligen ökat vår försäljning från 7,9 miljoner till 13 miljoner vilket är en omsättningsökning på cirka 60 procent jämfört med perioden föregående år.

Under årets två första månader hade vi ordrar men inga kylskåp på lager eftersom vi inte hade tillräcklig likvididet. Vi har kämpat med att noggrant planera tillverkningen och transporterna av kylskåp från Klimasan men inte fått allt att fungera vilket bidragit med ytterligare ökade kostnader. Vi har bland annat tvingats till att istället för att transportera kylskåpen med containers använda oss av lastbilar genom hela Europa. Transportförändringen är temporär har bidragit till ökade transportkostnader om flera hundra tusen kronor under det första kvartalet vilket belastat rörelseresultatet negativt.
Under första kvartalet klarade vi heller inte av att parera för det enormt snabba kursfallet som kronan hade mot euron vilket har belastat resultatet negativt.

Sammanfattningen är således att vi tappade några miljoner kronor i försäljning första kvartalet eftersom vi inte hade produkter på lager, vi förlorade stora pengar (med våra mått mätt) på att transportera med lastbil i stället för container (kostnaden för lastbilstransport är cirka 150 % högre än med container) samtidigt så tappade vi vinst på grund av kronfallet mot Euron.

Vi har nu kommit ikapp med leveranser, transporterna sker nu återigen med container och vi har anpassat våra försäljningspriser mot Euron.
Det finns en extraordinär intäkt på 400 000 kronor i resultatet för första kvartalet men även om denna inte funnits så hade vår vinst om vi hade haft tillräcklig likviditet varit på mellan 500 000 – 1 000 000 kronor (se ovanstående).

Försäljningen går mycket bra och vi ser med glädje fram emot andra kvartalet som är normalt är vårt starkaste kvartal. Vi kommer förutom ordinarie försäljning 15-20 miljoner att leverera kylskåp med RotoShelf och standardkylskåp för cirka 10-12 miljoner kronor som faktureras från Klimasan under andra kvartalet men som beskrivs i ovanstående så kommer faktureringen att ske från Klimasan.

Likviditeten
Vi har i dagläget en limit hos Klimasan på 500 000 Euro men eftersom den limiten ständigt är nyttjad så tvingas vi betala varje leverans kontant vilket är otroligt tufft mitt i högsäsongen.
Jag har tidigare kommunicerat att vi fått ordrar på 15 miljoner av bryggeri X och 15 miljoner av bryggeri XX o.s.v. När jag skrivit så innebär inte det att vi får en order för den summan och kan skicka en faktura på det utan i vår värld fungerar det på följande sätt:
” En order/forecast kommer på x antal kronor för perioden eller året.
” Utifrån informationen tillverkas produkter och ställs på lager
” Dagligen kommer sedan ordrar från kunden
” Utleverans sker med en och en kyl till slutanvändaren
” Fakturering för de levererade produkterna sker dagligen.

På ovanstående sätt så tvingas vi till högre lagerkostnader och mer kredit än vad som är normalt i ett företag.

Vi är i skrivande stund i behov av att få den nu förestående företrädesemissionen i hamn så att vi får lite andrum och fatta bättre taktiska beslut än vad vi gör just nu.

Väsentliga händelser under kvartal 1 2008
” Utvecklingsavdelningen i Norge har avvecklats och dessa besparingar visar sig omedelbart i kvartalsrapporten
” Vår största kund på restaurang i Sverige tar marknadsandelar och den finanskris som finns märks inte i någon större grad hos dem.
” 18st SwingOut Ambient placeras för test i det nybyggda CityGross i Halmstad. Flera andra butiker skall byggas men vi gör det själva och i högsäsongen nu räcker inte tiden riktigt till. (Vi bygger i Östersund nästa vecka)
” Ett lån på 3 miljoner kronor erhålls från Almi.
” Loxysoft förskotterar in 4 miljoner kronor till den förestående företrädesemissionen.
” Det absolut viktigaste detta kvartal är att vi fått ett genombrott med RotoShelf till en av världens största läskedrycksföretag. Visserligen sker leveranserna just nu bara i Sverige men det visar att produkten är rätt. Dessa kylskåp med vår patenterade RotoShelf som nu placerar ut på marknaden är fantastiska budbärare och dagligen fylls de på med ny läsk och varje påfyllning sker otroligt mycket snabbare än i en standard läskedryckskyl. Styrelsens bedömning är att de kylskåp vi nu placerar ut i Sverige kommer att ge eko i många andra länder i Europa
” Vi fick i slutet av mars information om att samma gigantiska läskedryckstillverkare i Tyskland också är intresserade av RotoShelf och om ett dylikt land skulle börja handla av oss så kommer intäkterna på RotoShelf att bli enorma.
” En ny hemsida beställs från ntech i Sundsvall (proffsföretag på hemsidor). Hemsidan kommer att läggas ut inom kort.

VD kommentar
Vilken glädje med plussiffror under första kvartalet, vilken glädje att vi placerar ut RotoShelf och just nu bara i Sverige, vilken glädje att vi har börjat placera ut SwingOut Ambient. Vilken glädje jag känner att vi bara är i hörnet av en världsmarknad och säljer och trots detta har vi kunnat utveckla åtta egna produkter och tagit ett flertal patent. Framför oss finns marknaden och när jag då vet att vi kan ha plussiffror på denna lilla marknad och försäljning så kan jag inte annat än att glädjas.
När man utvecklar och tar patent så är det inte så att intäkterna kommer den dagen patenten är klar utan det kan ta flera år från start tills intäkterna kommer. Konkurrenterna ger inte upp en marknad omedelbart.
Min bedömning är att Enjoys aktie och dess aktieägare har fantastiska förutsättningar att tjäna pengar eftersom RotoShelf och Ambient Shelf kommer inom x antal år att vara världsprodukter och då kommer intäkterna i bolaget att vara enorma. Av den anledningen så investera det företag som jag är delägare i (Loxysoft) ytterligare 4 miljoner kronor i den förestående företrädesemissionen.

När det gäller patenten så är min bedömning följande:
RotoShelf och de patent som skyddar det patentet är i princip omöjlig att gå förbi och den här lösningen kommer framtiden att vara så gott som standard i läskedryckskylskåp.
SwingOut Ambient patentet är något mindre säkert eftersom det finns så enormt många sätt att bygga butikshyllor men de sätt vi har patenterat är tveklöst det enklaste sättet. Om det skulle vara någon som finner ytterligare sätt att bygga smarta butiksinredningshyllor på så är det ändå så att det finns plats för fler i denna gigantiska marknad. Det kan ju till och med vara så marknaden snabbare får upp ögonen för SwingOut ambient om det finns fler aktörer.
På vår nya hemsida kommer det att finnas länkar för nedlastning som presenterar RotoShelf och SwingOut Ambient på ett professionellt sätt.
Enjoy går nu från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett försäljningsbolag men om någon sedan är så naiv att man tror att nu kommer pengarna att spruta in så är det inte så enkelt även det tar tid och man måste ha tålamod. Jag vet inte och ingen annan vet när försäljningen kommer det enda jag vet är att den kommer och då är det roligt att vara aktieägare i Enjoy.
Vi måste först vinna vår hemma marknad innan vi kan fortsätta ut i världen.
Under Valborgshelgen var jag in på en Shell mack som hade sedan 1 månad tillbaka 3st 90cm breda Klimasan kylskåp med RotoShelf (när jag gick in så hade jag ingen aning om att kylskåpen fanns där) Jag pratade med ägare av macken och han var i entusiasm som om han jobbade för Enjoy. Han sa att detta var en genialisk produkt som var superenkel att fylla och att han ville att alla kylskåp i macken skulle ha denna lösning (just nu var det bara 3 av 6). Han sa att detta gick som en löpeld genom Shell just nu och som han sa Shell finns i hela världen och att smarta lösningar det pratas om på alla typer av möten både lokalt och Globalt.
Mitt förslag är att du som läser detta går ut i ditt eget närområde, gå in i en butik eller affär och titta efter en glasdörrskyl som har varumärket från en av världens största läskedrycks tillverkar, om den kylen är nylevererad så har den en liten skylt på dörren som det står Klimasan på. Om du finner en sådan kyl fråga efter den som fyller på kylen eller fråga efter chefen i företaget och fråga sedan samma fråga som jag gjorde på Shell macken i söndags och jag bedömer då att de du pratar med kommer att vara lyriska. På det sättet har du gjort din egen lilla marknadsundersökning.

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 6/5 2009
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.se,

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Läs mer