Delårsrapport kvartal 1 2008

Enjoy Group: Perioden i korthet 2008-01-01 -2008-03-31 Omsättning (SEK) 7 872 639 Rörelseresultat (SEK) -1 305 800 Resultat före skatt (SEK) -1 593 260 Rörelsemarginal -16,59 % Antal utstående aktier vid periodens slut 7 955 700 Resultat per aktie -0,21 Soliditet 10,41 %

Summering av orderläge

– Ringnes*, Norges ledande leverantör av öl, läsk och mineralvatten till den norska marknaden har lämnat en förhandsorder (forecast) till Enjoy Sales A/S till ett värde på ca 16 miljoner SEK för 2008. Ordern innehåller egenproducerade kylskåp från Enjoys fabrik i Bräcke samt Klimasan-kylskåp från fabriken i Izmir i Turkiet. I ordern ingår kylskåp med bolagets nya patenterade kylskåpsinredning RotoShelf. *Ringnes är ägda av Carlsberg som är en av världens största tillverkare inom öl- och läskedrycksbranschen.
– Spendrups Bryggerier AB, som är en av Sveriges ledande leverantörer av öl, vatten och läsk har tecknat ett tvåårsavtal med Enjoy Sales AB avseende leveranser av varumärkesdekorerade kylskåp. Avtalet gäller för leveranser under 2008 och 2009 med rätt till ett förlängningsår 2010 om Spendrups så önskar. Ordervärdet per år är ca. 15 miljoner SEK, dvs. det totala ordervärdet är ca. 30 miljoner SEK på två år och uppgår till ca. 45 miljoner SEK vid en förlängning till tre år. Ordern innehåller egenproducerade kylskåp från Enjoys fabrik i Bräcke samt Klimasan-kylskåp från fabriken i Izmir i Turkiet. Kylskåpen kommer att levereras fortlöpande under respektive år.
– Ytterligare ordrar finns från en stor strategisk kund. Med hänsyn till kontraktets utformning kan Enjoy inte offentliggöra kundens namn och ej heller ordervärdet.
– Bolaget har förutom ovanstående strategiska kunder sålt produkter i flera länder i Europa såsom Island, Danmark, Estland, Italien, Rumänien, Turkiet, Tyskland, och Ukraina.
– Alla kunder utan undantag som köpt Enjoys produkter är ytterst positiva till kvalitén och all den innovation som finns i dessa.
Väsentliga händelser under kvartal 1 2008
– Bolagets första kvartal 2008 har varit mycket positivt och styrelsens uppfattning är att bolaget har lagt ytterligare grund för framgång.
– Som tidigare meddelats i pressmeddelanden har bolaget erhållit flera större kontrakt avseende leveranser av kylskåp, vilket ännu inte har återspeglats i räkenskaperna för första kvartalet 2008. Skälet till det är att det tar lång tid för en kund att byta leverantör: presentationsmaterial skall tas fram, säljare skall utbildas/informeras, design skall godkännas o.s.v. För Enjoys del innebär det att ingen av de ordrar vi presenterat enligt ovanstående har lett till levererats under kvartal 1 2008. De första leveranserna till dessa kunder startades först under maj 2008.

Väsentliga händelser efter kvartal 1 2008
– Styrelseordföranden i Enjoy Group lämnade den 18 oktober 2007 sitt uppdrag. Arbetet med att tillsätta en ny ordförande startade omgående. En ny styrelseordförande har tackat ja till uppdraget och på bolagsstämman den 12 juni 2008 kommer den nye styrelseordföranden att föreslås för uppdraget. Ett pressmeddelande kommer inom kort att presentera den nye tilltänkte styrelseordföranden.
– Under vintern/våren har bolaget tillsammans med en etablerad leverantör av butiksinredning fortsatt att utveckla bolagets patenterade butiksinredning SwingOut Ambient. Ett flertal provleveranser kommer att genomföras inom kort. Såväl bolaget som Enjoys samarbetspartner har mycket stor tilltro till denna produkt. Den nye samarbetspartnern jobbar sedan många år med butiksinredning och levererar produkter till i första hand Norden, men även till andra delar av världen. För Enjoys del innebär detta samarbete att koncernen nu stärker sin position inom branschen. Genom samarbetet främjas Enjoys kapacitet inom utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.
– Under våren har Enjoy utvecklat en halvpallkyl, Enjoy 990Multi, som kommer att börja levereras på den nordiska marknaden under maj/juni 2008.
– Carlsberg Sverige, har tecknat ett samarbetsavtal med Enjoy avseende leverans av kylskåp. Kunden har bland annat lämnat provorder på Klimasans 90 cm breda kyl med Enjoys patenterade kylskåpsinredning RotoShelf.
– Enjoys kylskåpsmodeller Enjoy 300, Enjoy 400 och Enjoy 600 erhöll den 25 mars 2008 auktorisering (godkännande) från Pepsi-Cola Global, gällande i 5 år. Enjoy är nu en prioriterad leverantör till Pepsi-Cola Global.

VD kommentar
“Att våra produkter och framförallt vår patenterade RotoShelf-inredning för kylskåp röner ett väldigt stort intresse på marknaden är glädjande och min tro på produkten förstärks hela tiden även om jag kan känna en viss frustration. “Varför tar det så lång tid för kunder att inse RotoShelfs alla fördelar”. När det är många som skall ta ett beslut är jag väl medveten om att det medför en tidsprocess som bara är att acceptera.
Vår samarbetspartner Klimasan från Turkiet har som meddelats i tidigare pressmeddelanden sålt 71 % av företaget till Metalfrio från Brasilien .Nu är dessa två företag tillsammans en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. För oss på Enjoy så betyder det att vi nu har en samarbetspartner med mycket stora resurser och försäljning i stora delar av världen, vilket ger ännu större möjligheter för Enjoys kylskåp och patenterade kylskåpsinredning RotoShelf.
Att vi nu även har en samarbetspartner som jobbar inom butiksinredning, kommer att ge vår patenterade butiksinredning SwingOut Ambient fantastiska möjligheter. Under sommaren/hösten kommer de första provleveranserna på SwingOut Ambient att ske i lite större skala och jag längtar till den dagen vi startar dessa leveranser.
För mig är det fantastiskt att vi har fått våra kyl produkter godkända av Pepsi-Cola och jag är övertygad om att värdet av detta kommer att visa sig i kommande kvartalsrapporter.
Med allt ovanstående, tillsammans med vårt positiva orderläge och flera nya kunder i pipeline, så känns det som om ketchupeffekten är nära”, säger VD Håkan Sjölander

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 29/5
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.se, www.klimasan.com.tr och www.metalfrio.com.br

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Läs mer