COOP Norge tecknar order på släpvagnar

EasyFill AB (publ.) har via sitt 100% ägda dotterbolag Ebeco AS avtalat med bygghandelsgrenen av Coop Norge gällande inköp av släpvagnar till ett värde mellan 10 000 och 15 000 KSEK för leverans under 2018 och 2019.

EasyFill AB dotterbolag Ebeco AS har tecknat ett försäljningsavtal med Coop Norge gällande leveranser av släpvagnar till Coop Bygg.

Coop Bygg är en av de största bygghandelskedjorna i Norge med 55 butiker runt om i landet och avtalet gäller leveranser av standardvagnar samt ett större antal WallTrailer, den unika ihopfällbara vagnen.

Leveranser påbörjas under Q2 och gäller 2018 samt inledningen av 2019 till ett värde mellan 10 000 och 15 000 KSEK.

Bräcke

2018-03-07


För mer information kontakta:

Jens Nisu                                                  
Marketing Director                                  
+46 70 660 58 82                                    
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 mars 2018.

Läs mer Läs mer