Annual General Meeting

Bolagsstämma i EasyFill AB kommer hållas den 27e maj

Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 klockan 16.00

Årsstämma kommer att hållas på bolagets huvudkontor i Bräcke men på grund av Covid 19 (Coronavirus)-situationen kommer årsstämman att ske via länk. Information om detta kommer senare.

Fullmakt finns nedan (PDF)

 

EasyFill AB:s (publ) Annual General Meeting will be held 27 May.

 

The AGM is scheduled for Wednesday 27 May 2020 16.00 in Bräcke. Due to the Corona virus situation the AGM will be accessible via link. Information about how it will be done in practice will follow later. 

See the summon here below:
https://www.easyfillcorporate.com/kallelse-till-arsstamma-i-easyfill-ab-publ-4