Annual General Meeting

Bolagsstämma i EasyFill AB kommer hållas den 30:e juni

Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022 klockan 16.00, årsstämma kommer att hållas på bolagets kontor i Sollentuna. Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt.

Deltagandet via länk kommer ske via GoTo meeting där information om anslutningslänk kommer skickas till anmälda deltagare.

Fullmakt finns nedan (PDF)

 

EasyFill AB:s (publ) Annual General Meeting will be held 30 June.

 

The AGM is scheduled for 30 June 2022 16.00 in the company office in Sollentuna. The AGM will also be accessible via link. Information about how it will be done in practice will follow later. 

See the summon here below:
https://www.easyfillcorporate.com/kallelse-till-arsstamma-i-easyfill-ab-publ-4