Brau Beviale i Nürnberg 9-11 november 2011

Enjoy Group AB ställer ut på den internationella bryggerimässan Brau Beviale i Nürnberg den 9-11 november 2011. Besök vår monter i hall nio, nummer 442, och se våra revolutionerande produkter samt bevittna en världspremiär för en ny Fi-Fo produkt.

Ändrade avtalsvillkor med tidigare samarbetspartners har öppnat upp nya möjligheter för Enjoy Group att teckna icke exklusiva avtal med nya potentiella affärspartners. Som ett led i detta kommer Enjoy att ha en monter på Brau Beviale då en betydande andel av de viktigaste aktörerna på marknaden kommer att finns samlade på samma plats under dessa dagar.

I montern visas Enjoys redan etablerade produkter RotoShelf och CaruShelf i olika tillverkares kylskåp tillsammans med butiksinredningen SwingOut Ambient. Dessutom kommer en helt ny, ännu icke namngiven, kompletterande produkt att ha sin världspremiär.

Följande kommer att finnas i montern:

Se tabell med produkter i bifogat dokument.

Bräcke 14/10 2011

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander +46 70 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietor

Läs mer