Bolagets företrädesemission blev övertecknad

EasyFill ABs företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 26 januari – 6 februari 2015, har övertecknats. Företrädesemissionen tillför Bolaget 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen genomfördes för att tillföra rörelsekapital samt expansionskapital för Bolagets fortsatta expansion i världen.

Efter många års arbete med stora kostnader nedlagda har EasyFill färdiga produkter klara för försäljning i stora delar av världen. Bolagets kunder har tålmodigt väntat på de nyutvecklade hyllorna i plast därför är det ytterst glädjande att bolaget tillförts kapital för att vi skall kunna fullfölja våra planer med lansering av våra patenterade revolutionerande RotoShelf TM produkter, som reducerar svinnet, ökar försäljningen och minskar påfyllningstiden där marknaden är stora delar av världen” säger Håkan Sjölander, VD för EasyFill AB.

Företrädesemissionen övertecknades och omfattade 4 860 937 B-aktier vilket betyder att 9 721 874 kr tillförs bolaget. Genom företrädesemissionen ökar EasyFills aktiekapital med 486 093,70 kr till 5 347 031,60 kr.

De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att erhålla avräkningsnotor under v. 7, där tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner framgår, beräknad likviddag är den 17 februari 2015.

Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till EasyFill AB i samband med nyemissionen. Emissionskostnaderna uppgår till ca 250 000 kr.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se, marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

eller

Torben Oskarsson, Partner Fondkommission AB, 031-761 22 32, torben.oskarsson@partnerfk.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer