Bokslutskommuniké 2011

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2011 2011(2010) Intäkter24 987 039(36 430 010) Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 013 067(-6 517 912) Resultat per aktie (SEK) -0,11(-0,18) Moderbolagets eget kapital 25 071 651*(27 434 836) Koncernens eget kapital -600 038 (3 176 945) *Utställda konvertibler på 7,5mkr är ej inräknad i det egna kapitalet. Loxysoft AB + Inesco Holding AB kommer under mars månad 2012 konvertera utställda konvertibler till aktier vilket ökar det egna kapitalet i koncernen med 4 750 695 Soliditet i koncernen efter ovanstående konvertering 18,2%. * Antal aktier 31/12 2010: 37 191 388 * Antal aktier 31/12 2011: 37 191 388 Definitioner Enjoy/bolaget: Enjoy Group AB (publ) med organisationsnummer 556653-2924. Resultat per aktie: Beräknat på antal utestående aktier vid respektive års utgång.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q1: 2012-05-30
Delårsrapport Q2: 2012-08-31
Delårsrapport Q3: 2012-11-30
Bokslutskommuniké 2011: 2012-02-28

Räkenskapsåret 2011

Omsättningen 2011 landade på 24 987 039 sek vilket jämfört med 2010 är en omsättningsminskning som inte oroar. Omsättningen 2011 kan till stora delar härledas till försäljning av läskedryckskylskåp, som informerats om i tidigare PM har Enjoy avslutat all tillverkning av egenutvecklade kylskåp i Sverige och flyttat den till Klimasan i Turkiet. Enjoys intäkter för en såld kyl av dessa modeller blir nu endast den avtalade kommissionen i stället för omsättningen på hela kylen. Verkligheten är att omsättningen avser till 95 % försäljning av läskedryckskylskåp och det är en omsättning där bolagets styrelse inte ser som de stora framtida intäkterna i bolaget.

Resultatet 2011 påverkas i stor grad kostnader för patentstriden bolaget haft med Frigoglass där en förlikning och ett engångsbelopp erhölls under året men som bara betalade en del av de kostnader bolaget hade i den tvisten 2011. Patentstriden är över och samarbetsavtal finns nu med Frigoglass och styrelsen är övertygad om att de förluster vi tagit under 2010-2011 kommer att återbetala sig mångfalt.

Läs mer