Bokslutskommuniké 2010

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2010

Intäkter 36 430 010 (30 999 104)
Resultat efter finansiella poster (SEK) -6 517 912 (-10 033 415)
Resultat per aktie (SEK) -0,18 (-0,38)
Moderbolagets eget kapital 27 434 836 (21 614 670)
Koncernens eget kapital 3 176 945 (3 098 143)

* Antal aktier 31/12 2009 26 284 510
* Antal aktier 31/12 2010 37 191 388

Definitioner
Enjoy/bolaget = Enjoy Group AB (publ) med organisationsnummer 556653-2924.
Resultat per aktie = Beräknat på antal utestående aktier vid respektive års utgång.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport första kvartalet 2011: 2011-04-20
Delårsrapport andra kvartalet 2011: 2011-08-31
Delårsrapport tredje kvartalet 2011: 2011-11-30
Bokslutskommuniké 2011: 2012-02-29

Räkenskapsåret 2010
Omsättningen 2010 landade på 36 430 010 sek vilket jämfört med 2009 är en omsättningsökning med 14,9%, omsättningssiffrorna kan kännas glädjande men verkligheten är att omsättningen avser till 95 % försäljning av läskedryckskylskåp och det är en omsättning där bolagets styrelse inte ser som de stora framtida intäkterna i bolaget.

Resultatet 2010 påverkas i stor grad av nedskrivningskostnader, kostnader för patentstriden och nedskrivningen av lagret av de varor/delar som blev kvar efter flytten av produktionen till Klimasan.

Läs mer