Bokslutskommuniké 2009

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2009 Intäkter 30 525 kkr. (32 696 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 9 706 kkr. (-11 757 kkr.) Resultat per aktie (SEK) -0,37 (-1,47) Moderbolagets eget kapital 21,6 mkr (4,3 mkr) Koncernens eget kapital 3,1 mkr (-6,4 mkr) - Antal aktier 31/12 2008 8 000 000st. - Antal aktier 31/12 2009 26 284 510st. Definitioner Enjoy/bolaget = Enjoy Group AB (publ) med organisationsnummer 556653-2924. Resultat per aktie = Beräknat på antal utestående aktier vid respektive års utgång.

Läs mer