Bokslutskommuniké 2008 (korrigerad version)

(Fritt eget kapital är korrigerat. Se bifogad fil.) Räkenskapsåret 2008 2008 fortsatte för Enjoy att vara ett år med utveckling och utvecklingskostnader för att få alla våra påbörjade projekt i hamn. Under hösten gick därefter styrelsen i Enjoy igenom den aktuella produkt rangen och konstaterade att Enjoy nu har en produktportfölj med små impulskylskåp, RotoShelf samt SwingOut Ambient som i ett flertal år framåt kommer att ge intäkter varför beslut kunde tas om att avveckla utvecklingsavdelningen i Norge. I december 2008 var hela avslutningen av utvecklingsavdelningen i Norge klar och dessa årliga besparingar kommer att visa sig i bolagets resultat i framtiden. Det är viktigt att observera att mindre utvecklingsprojekt fortlöpande kommer att ske i bolagets verksamhet i Sverige men till mycket mindre kostnader. På detta sätt minskas kostnaderna med ca 3-4 miljoner kronor per år. Klimasan som är vår samarbetspartner i världen och som vi hade stora förhoppningar på för 2008 med försäljning av RotoShelf har inte nått upp till dessa och huvudskälet är att Klimasan under i princip hela 2008 jobbat med sammanslagningen mot det bolag som köpte dem (MetalFrio från Brasilien) Vi flyttar nu vår tro på Klimasan till 2009 och redan i februari i år presenterade Klimasan en med våra mått mätt större affär på RotoShelf i Europa och detta ger mersmak. Försäljningen av kylskåp i Norden och Baltikum som är Enjoys hemmamarknader fortsätter och vår bedömning är att bolaget tagit/tar marknadsandelar med både våra egentillverkade kylskåp och Klimasan kylskåp. Under 2008 har ett flertal kunder köpt provleveranser av kylskåp med RotoShelf vilket lägger grund för framtida försäljning. Vårt samarbete med Elbe på SwingOut Ambient fortskrider helt enligt plan.

(För fullständig version se bifogad fil)

Läs mer