Beslut om riktad nyemission efter bemyndigande från Bolagsstämma 29 maj 2018

Styrelsen i EasyFill har med stöd av bemyndigande från årsstämman 29 maj 2018 beslutat om en riktad emission av 20 000 B aktier och 980 000 C aktier till minoriteten i Ebeco s.r.o., Nizna, Slovakien

Emissionen motsvarar en utspädning om 1,35%. Aktiekapitalet ökar med 100 000 SEK till 7 406 735 SEK. Totalt antal aktier ökar till 74 067 356st varav 1 921 901 är aktier av serie A, 58 851 984 serie B och 13 294 471 serie C. Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader i Sverige och Slovakien.

Skälet till att EasyFill genomfört en riktad nyemission är att Ebeco s.r.o. går från att bli ägt till 92% till att bli 100% helägt dotterbolag till EasyFill samtidigt som ledningen i Ebeco s.r.o. blir aktieägare i EasyFill, vilket styrelsen anser är av strategiskt värde.

Aktietecknare är Radovan Slimák med 10 000st B och 490 000st C samt Peter Boda Jablonova med 10 000st B och 490 000st C.

De nyemitterade B aktierna kommer att bokas in till dagens slutkurs 4,15 kronor, vilket motsvarar 83 000 SEK. De nyemitterade C aktierna kommer att bokas in till kvotvärdet 10 öre vilket motsvarar 98 000 SEK. Sammanlagd köpeskilling är således 181 000 SEK.    

Emissionen beräknas kunna registreras under februari 2019.

Kommentar från VD

”Jag är glad över att vi nu kan säga att all nyckelpersonal i bolaget ’simmar i samma båt’ och att den för oss så viktiga nyckelpersonalen och ledningen i Nizna blir aktieägare.”, säger Håkan Sjölander, VD. “Observera: Radovan Slimák är gift med Ebeco SRO:s VD Andrea Slimáková vilket indirekt gör henne också till delägare i EasyFill koncernen.”

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                           
CEO                                                          
+46 70 59 444 69                                    
hakan.sjolander@easyfill.se                   

www.easyfill.se

För ytterligare information kontakta:  

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se

Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se

Ekonomichef: James Gray james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Kort om EasyFill EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stock Market.

CisionLink Read as PDF