Avtalsförändringar med Klimasan

Den 12 augusti 2011 tecknade Enjoy Group AB och Klimasan LTD Turkiet nya förändrade samarbetsavtal.

Sedan mitten av april har Enjoy och Klimasan förhandlat om förändrade samarbetsavtal och bolagen har nu träffat följande avtal:

* Licensavtal för Klimasan gällande försäljning av Enjoys patenterade produkter RotoShelf och CaruShelf, avtalet gäller tre år.

* Licensavtal för Enjoy att sälja och marknadsföra Klimasans range av produkter på den Svenska marknaden, avtalet gäller fram till den 31/12 2013.

* Serviceavtal gällande Klimasan försäljning till internationella kunder på den Svenska marknaden, avtalet gäller fram till den 31/12 2013.

* Licensavtal där Enjoy erhåller % på försäljningen på de produkter Klimasan säljer till internationella kunder på Svensk marknad, avtalet gäller fram till den 31/12 2013.

Samtliga ovanstående avtal fanns sedan tidigare mellan Klimasan och Enjoy men den stora skillnaden är att Enjoy nu är fria att sälja och marknadsföra bolagets patenterade produkter RotoShelf och CaruShelf i hela världen utan att komma i avtalskonflikt med Klimasan.

Klimasan har i sitt licensavtal en icke exklusiv rätt i hela världen (försäljningen sker i konkurrens med andra avtalskunder till Enjoy) att under avtalstiden sälja/tillverka Enjoys patenterade produkter RotoShelf och CaruShelf medan Enjoy i de avtal som tecknats har ensamrätt av försäljning och service på den Svenska marknaden av Klimasan, s produkter (Enjoy är det enda företaget som under avtalstiden har rätt att sälja och utföra garanti reparationer på Klimasan, s produkter på den Svenska marknaden) , dock har Enjoy om man så önskar rätten att köpa och sälja produkter av andra fabrikat än Klimasan.

Att förhandlingarna med Klimasan tagit så lång tid har till viss del tvingat Enjoy att inte teckna licensavtal med andra företag trots att det finns flera avtal som är klara att slutförhandlas. I de avtal som tecknats har inga ekonomiska ersättningar utbetalts mellan företagen.

Utöver ovanstående avtal med Klimasan finns sedan tidigare avtalet där Klimasan tillverkar och säljer Enjoys utvecklade produkter Enjoy 300 – Enjoy 400 – Enjoy 600, i detta avtal erhåller Enjoy betalt per såld produkt.

Håkan Sjölanders VD kommentar

Äntligen är förhandlingarna klara med Klimasan, de avtal vi tecknade med dem för tre-fyra år sedan var bra den gången men de har inte gett den försäljning som både jag och styrelsen förväntat oss så det var ett måste att förändra dem. Förhandlingarna har varit tuffa och det blev inte lättare av att vi kom in i semesterperioden och att tiden bara rann iväg, men nu har vi nya förbättrade avtal med Klimasan, vi är fria att sälja till alla så nu kan vi fokusera på framtiden. Vi kan nu fokusera på avtalsskrivande med nya samarbetspartners, i slutet av månanden börjar vår nya marknadschef och vi kommer att etablera oss i vår permanenta utställning i Sollentuna dit både kunder och aktieägare kommer att få en inbjudan att besöka under hösten.

Bräcke den 22 augusti 2011

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer