Årsstämma i EasyFill AB (Publ)

EasyFill har idag kallat till årsstämma gällande 2019.

Annonsering/publicering har skett på följande platser:

Svenska Dagbladet.
Post o Inrikes tidningar.
EasyFills hemsida; www.easyfillcorporate.com.
EasyFills sida hos Spotlight stockmarket; www.spotlightstockmarket.com.

Hos samtliga ovanstående blev det fel dag med rätt datum för stämman i första publiceringen, det stod tisdagen den 27 maj medan det skulle stått onsdagen den 27 maj.

På EasyFills hemsida, på vår sida hos Spotlight samt hos Post o Inrikes tidningar är rättelse gjord och aktieägarna informerade.

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Årsstämma i EasyFill AB