Årsstämma den 28 maj kommer att sändas live på nätet

EasyFills bolagsstämma kommer att sändas live via YouTube på nedanstående länk.
Sändningen påbörjas kl 17.00 då stämman börjar.

Årsstämman sker tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sollentunavägen 135 i Sollentuna. I samband med årsstämman bjuds på enklare mat och dryck.


UPPDATERING:

Pga teknikens under kommer här en ny länk till live-streamen.

Nedan länk för att följa bolagsstämman online:
https://youtu.be/Iyy4hsXZDxg 

Se även EasyFills YouTube-kanal samt hemsidor enligt nedan för att kunna se bolagsstämman.

EasyFills YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/easyfill 

Sändningen kan även ses på bolagets hemsidor:
www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kompletta handlingarna för årsstämman finns att hämta på nedanstående länk:

https://www.easyfillcorporate.com/kallelse-till-arsstamma-i-easyfill-ab-publ-2/ 


Om du är aktieägare i EasyFill men inte är anmäld så är du välkommen att delta men är ej röstberättigad.

Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.  

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Read as PDF