Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

Se bifogad PDF för fullständig årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB (publ).

Aktieägare i EasyFill AB (publ) 556653–2924 har kallats till årsstämma den 30 maj 2024 klockan 17.00 på bolagets kontor i Sollentuna på Sollentunavägen 135.

Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt utan rösträtt. Deltagandet digitalt kommer att ske via webbsändning med Teams Webinar. Anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/arsstamma.

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander
Chief Executive Officer

+46 70 660 54 23
tobias.sjolander@easyfill.se

Johan Svedberg
Chief Finance Officer
+46 70 379 20 07

johan.svedberg@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024.

CisionLink EasyFill Årsredovisning och Revisionsberättelse 2023 EasyFill AB publ - Pressrelease - Årsredovisning och revisionsberättelse för EasyFill AB publ 20240516 SVE