Årsredovisning för EasyFill AB (publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Se bifogad PDF för fullständig årsredovisning för EasyFill AB (publ).

Aktieägare i EasyFill AB (publ) 556653–2924 årsstämma den 30 maj 2023 klockan 16.00 på bolagets kontor i Sollentuna på Sollentunavägen 135.

Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt utan rösträtt. Deltagandet digitalt kommer att ske via webbsändning med Teams Webinar. Anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/arsstamma.

 

För mer information kontakta

Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se 

Johan Svedberg

Chief Finance Officer

+46 70 379 20 07                             

johan.svedberg@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Easyfill Koncernen Årsredovisning 2022