Årsredovisning för EasyFill AB (Publ)

EasyFill offentliggör härmed bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Se bifogad PDF för fullständig årsredovisning för EasyFill AB (publ.) 556653-2924.

 

Kommentar EasyFill ÅR, tf VD Jens Lidén:
2020 var ett annorlunda år. En global pandemi drog fram och påverkade alla på jorden på ett eller annat sätt. Vissa förlorade nära och kära, företag och verksamheter gick omkull eller tvärt om blomstrade och hade sitt mest framgångsrika år. EasyFill hamnade någonstans i ingenmansland. Ingen tillväxt men heller ingen katastrof.

Självklart är vi inte nöjda med hur verksamheten har utvecklats med fortsatta förluster och en börskurs som sakta sjunkit så vi tar nu nya tag med ambitionen att ställa om, tänka nytt och se till att vi nu tar sikte uppåt i omsättning och i slutänden – vinst.

Vi gör åtgärder för att minska våra kostnader samtidigt som vi utvärderar möjliga förändringar i affärsmodeller och tillvägagångssätt.

Med ganska stor sannolikhet är det ett EasyFill i ny kostym som lämnar in årsredovisning och har bolagsstämma 2022.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Årsredovisning EasyFill AB (publ.) 2020