Årsredovisning 2017

Se årsredovisning i bifogad pdf


För mer information kontakta:

Jens Nisu                                                  

Marketing Director                                  

+46 70 660 58 82                                    

jens.nisu@easyfill.se
Kort om EasyFill EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget. Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 mars 2018.

Läs mer Läs mer