Ansöker om listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen för EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har beslutat ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och därigenom genomföra ett listbyte.

Listbytet planeras äga rum i juni 2016 och första dag för handel kommer meddelas efter ett godkännande från Nasdaq First North. (ansökningshandlingar är inlämnade)

“Ett listbyte är ett nytt steg i Bolagets utveckling och skälet är hänförlig till våra globala expansionsplaner. När vi etablerar företag och affärer runt om i världen är det en kvalitetsstämpel att vara listad på Nasdaq samtidigt som det är ett första naturligt steg mot Nasdaq Stockholms huvudmarknad”, säger EasyFills VD Håkan Sjölander i en kommentar.

Mangold Fondkommission AB har utsetts till rådgivare i samband med listbytet.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                    Jens Nisu                                         James Gray     
CEO                                                       Marketing Director                         CFO
+46 70 59 444 69                                  +46 70 660 58 82                            +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se                       james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer