Anmälningssedel samt instruktion för teckningsoptioner finns nu för nerladdning på Aktietorgets hemsida

På Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se (under fliken årsredovisningar, prospekt och memorandum) finns anmälningssedel + information för ifyllande.

Den 30 juni 2010 har de teckningsoptioner Enjoy Group AB utställda lösen, om de teckningsoptionerna som ännu inte är lösta löses in i sin helhet kommer bolaget den 30 juni 2010 att tillföras ca 8 miljoner kronor (teckningsoptionernas lösen är 1 krona och ger en ny aktie).

Fram till den 30 juni är bolagets likvida situation tuff men acceptabel. Om någon ägare av teckningsoptioner väljer att lösa in de ägda teckningsoptionerna tidigare än den 30 juni så stärker det naturligtvis bolagets kassa.

Bräcke 17/5 2010

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer