Ändrat datum för kvartalsrapport Q1

EasyFill kommer att publicera sin Q1 rapport den 27 maj istället för som tidigare kommunicerats den 18 maj.

Sollentuna 3 maj 2016

Jens Nisu
Marknads- och försäljningschef
EasyFill AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jens Nisu 070 660 58 82 eller
jens.nisu@easyfill.se
För mer info om Bolaget besök gärna:
www.easyfill.se

Läs mer Läs mer