Ändrat datum för bolagsstämma

På grund av fel datum i bolagsordningen tvingas Enjoy Group AB flytta bolagsstämman till den 30 juni 2008.

I Enjoy Group AB (Publ) bolagsordning under paragraf 9 finns tiden för kallelse till bolagsstämma angiven. Tiden för kallelse är angiven enligt följande: tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämma. Vid framställande av handlingarna till bolagsstämman har vår affärsjurist informerat om att texten med dessa datum är fel: Eftersom Enjoy Group AB är ett publikt bolag är de tider som gäller tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Detta innebär att vi tvingas flytta bolagsstämman till den 30 juni 2008 och ny kallelse med annonsering i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes tidning måste göras senast fredag 30 maj. I sammanhanget är det viktigt att informera om att bolagsordningen har granskats och godkänts av bolagsverket.

Styrelsen beklagar de problem flytten av bolagsstämman kan medföra för den enskilde aktieägaren men för att alla beslut på bolagsstämman skall bli giltiga så kan styrelsen konstatera att ingen annan lösning än att flytta bolagsstämman finns.

I kallelsen till bolagsstämman i Förslag till Dagordning har en ny punkt införts: Antagande av ny bolagsordning där tiden för kallelse till bolagsstämman skall ändras till : tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämma.

Samtliga handlingar inför bolagsstämma kommer dock att läggas ut på vår egen hemsida och på Aktietorgets hemsida idag den 29 maj 2008 lika som vi hade i våra ursprungliga planer.

Bräcke 29/5, 2008 Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander, 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.se, www.klimasan.com.tr och www.metalfrio.com.br.

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Pressmeddelande nr 4, 2008-05-29

Läs mer