Nyemission 2020
 
Lösenperiod för teckningsoptioner

Måndagen den 16 november inleds lösenperioden för teckning av B aktier i EasyFill AB (publ) (”EasyFill”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B. En teckningsoption av serie TO 2B berättigar till teckning av en ny aktie i EasyFill från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020 till en teckningskurs om 0,77 kronor.

Lösenkursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktierna i EasyFill under perioden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 12 november 2020 med en rabatt om 20 procent, dock med en teckningskurs per aktie lägst om 0,62 kronor och högst 0,77.